Hlavnými službami právnikov CLG je advokátske poradenstvo a zastupovanie v nasledovných oblastiach práva:
Občianske právo

Občianske právo všeobecné (sporová a nesporová agenda)
Vymáhanie pohľadávok
Právo nehnuteľností a stavebné právo
Právo duševného vlastníctva
Právo cenných papierov

Pracovné právo (sporová a nesporová agenda)

Obchodné právo

Obchodné právo záväzkové
Konkurzné právo a reštrukturalizácie
M&A / privatizácia
Právo cenných papierov
Právo obchodných spoločností,
due diligence a forenzné audity

Správne právo všeobecné

Právo hospodárskej súťaže a štátnej pomoci
Protimonopolné právo
Energetické právo
Telekomunikačné právo
Právo zdravotníckych zariadení a rezortu zdravotníctva
Právo životného prostredia

Finančné právo (daňové, bankové právo)

Trestné právo (konzultačné služby, zastupovanie účastníkov)

 
© 2008 Capitol Legal Group. All rights reserved. Create by Absolutestudio