CLG má na základe osvedčených skúseností z praxe rozvinutú kvalitnú sieť služieb súvisiacich s efektívnym zabezpečovaním právnych služieb pre klientov s rôznymi subjektmi poskytujúcimi najmä

                 Služby notárskych úradov

                 Služby exekútorských úradov

                 Služby rozhodcovských a arbitrážnych súdov a mediátorov

                 Služby audítorov

                 Služby daňových poradcov

                 Služby odborníkov na cezhraničný pohyb kapitálu

                 Služby realitných agentov

Členovia CLG sú zároveň so súhlasom dotknutých klientov spôsobilí sprostredkovať vzájomný kontakt klientov za účelom nadviazania ich obchodných vzťahov, poskytnúť im vhodné prostredie na rokovanie vo svojich centrách v rámci územia Slovenskej republiky, poskytnúť účasť na ich rokovaniach s garanciou rovnomernej výhodnosti podmienok pre všetky strany, ako aj právne zabezpečiť rovnomerné nastavenie právnych podmienok v prípade ich konkrétnych obchodov, resp. iných dohôd.
 
© 2008 Capitol Legal Group. All rights reserved. Create by Absolutestudio